Erik Ullenhag utlyser lagstiftad inkvotering av invandrare på alla statliga myndigheter

Integrationsminister Erik Ullenhag

Integrationsminister Erik Ullenhag

Under det gångna årtiondet har invandrare tagit allt mer plats inom folkvalda församlingar och på statliga myndigheter. Men det är inte nog för integrationsminister Erik Ullenhag, som i dag offentliggjorde en mycket radikal mångfaldsplan, där det slutliga målet är 50% invandrare på alla offentliga ämbeten.

För sådär ett halvsekel sedan bestod våra myndigheter praktiskt taget uteslutande av etniska svenskar, med knappt en enda invandrare inom synhåll. Och så var ju också landets etniska sammansättning på den tiden. Men i dag finns varenda etnisk minoritet representerad på ett eller annat håll, och många av dessa minoriteter har bildat inflytelserika intressegrupper. Trots detta anser ändå Ullenhag att vi misslyckats med integreringen av ”nysvenskarna”, och vill införa tuff lagstiftning. Som det är tänkt ska förslaget bli lag den 1 juli detta år, varpå alla statliga myndigheter får krav på sig att de innan slutet av året måste ha minst 20% invandrare anställda. Sedan ska detta ökas med 10% varje år, för att slutligen bli minst 50% från och med 1 januari 2017. Endast på så sätt kan Sverige möta den nya världens utmaningar, anser Ullenhag.

Den svenska försvarsmakten har redan börjat arbeta på att nå detta mål; sedan drygt tio år tillbaka har man deltagit fullt ut i offensiva FN-operationer, där man stridit tillsammans med andra nationer. Under denna tid har man knutit gott om internationella kontakter, och Försvarsmakten har nu utarbetat en plan på hur man ska nå mångfaldsmålet – man ska helt enkelt köpa upp soldater från andra länder och låta dem ta tjänst i vårt eget försvar. Samtidigt inför man anställningsstopp för etniska svenskar.

Detta är inte första gången Ullenhag kommer med tilltag som detta. Han har tidigare utmärkt sig för att stå upp för romernas rättigheter och arbetat för att de ska få skadestånd för lidandet de fått utstå från att ha vistats på svensk mark. Dessutom har han utfäst garantier för kommuner som utan undantag tar emot alla asylsökare som vill bosätta sig där, och arbetat för att dessa aldrig ska lida brist på bidrag. Men han vill förstås inte att de ska lida något ekonomiskt utanförskap, varför han nu även vill garantera att de får välbetalda högstatusjobb.

Han har dock fått kritik för förslaget av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

– Vi kan aldrig ställa oss bakom Ullenhags förslag i dess nuvarande form, säger Åkesson till Hänt i Sverige. Visserligen delar vi inom Sverigedemokraterna Ullenhags åsikt att Sverige ska få ta del av den etniska mångfald världen har att erbjuda, men vi anser inte att man behöver ta till sträng lagstiftning för att nå detta mål. Vi anser det räcker med skattelättnader för de företag och myndigheter som vill anställa invandrare.

– Men, Åkesson. Röstade inte människor in er i Riksdagen för att ni skulle tillvarata etniska svenskars intressen?

– Vi tycks inte dela samma uppfattning av vad en svensk är. En person född i Somalia som flyttat hit är lika svensk i mina ögon som du och jag.

– Även om de utövar voodoo, jagar antiloper med spjut och bor i lerhyddor?

– Även om de utövar voodoo, jagar antiloper med spjut och bor i lerhyddor.

– Vad har du att säga till de etniska svenskar som röstade på er men som nu får se sig utestängda från offentlig anställning på grund av deras etnicitet?

– Vi har det alla tufft i dag. De får helt enkelt lära sig att vara solidariska.

– Även du har det tufft med dina 60 000 i månaden som riksdagsledamot?

– Även jag.

– Vi får tacka för intervjun.

One thought on “Erik Ullenhag utlyser lagstiftad inkvotering av invandrare på alla statliga myndigheter

  1. Är det inte bättre om rätt person sitter på rätt plats? Om det är en invandrare som kan svenska och delar de svenska värderingarna…..visst. Att kvotera = 50% invandrare på statliga verk anser jag kan leda till rättsosäkerhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s